Competències bàsiques.

Es pretén configurar un nou espai on els alumnes podran refoçar compències i adquirir capacitats útils per a la seva vida. Per fer-ho possible, es procuraran destacar la resolució de problemes i la redacció d'escrits.